Algemene voorwaarden Massagepraktijk Ontspanning2017-12-09T13:15:25+00:00

Algemene voorwaardenLogo Massagepraktijk Ontspanning

Behandelingen

 • Massagepraktijk Ontspanning is een onderneming waar massages (op locatie) worden uitgevoerd.
 • Alle massages worden gegeven door een gediplomeerde masseuse. Deze masseuse is geen arts.
 • Als basis worden alle massages verricht door Nicolien Ietswaard. In geval van ziekte, noodzakelijke afwezigheid of overmacht kan een andere gekwalificeerde masseur of masseuse komen. In geval van een andere masseur zal ten aller tijden eerst toestemming aan de klant gevraagd worden.
 • Wij verrichten geen erotische massages en/of erotische handelingen. Seksueel getinte opmerkingen of handelingen worden niet op prijs gesteld. Wanneer desondanks seksueel getinte opmerkingen of handelingen voorkomen staakt Massagepraktijk Ontspanning per direct de behandeling. U bent dan alsnog het gehele bedrag van de massage inclusief eventuele meerkosten als reiskostenvergoeding, parkeerkosten en toeslagen schuldig.
 • Massages worden gegeven binnen de voor de afspraak bestemde tijd. Tijd welke nodig is voor het omkleden van de klant, de benodigde intake, afrekenen en het eventueel maken van een vervolgafspraak valt buiten de behandelingstijd.
 • Ten tijde van een massage op locatie van de klant, verwacht Massagepraktijk Ontspanning dat uw ruimte schoon en hygiënisch is. In geval de ruimte niet schoon en hygiënisch geacht wordt, is de masseuse gerechtigd de massage te annuleren met volledige betalingsverplichting van de klant.
 • Massagepraktijk Ontspanning komt aan huis bij een massageafspraak vanaf 45 minuten. en Eénpersoons massages van 30 minuten en Stoelmassages van 1 persoon worden uitsluiten bij ons in ‘huiselijke sfeer’ verzorgd.
  (Stoel)massages van 2 of meer personen worden uiteraard wel bij u thuis of gewenste locatie verzorgd. Ongeacht de lengte van de afspraak per persoon.

Tarieven

 • Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW. U ontvangt achteraf een btw-factuur per email.
 • Alle massages binnen Alphen aan den Rijn en Woubrugge zijn zonder reiskostenvergoeding.
  Buiten deze 2 plaatsen rekenen wij tot 15 km reisafstand vanaf Massagepraktijk Ontspanning € 0,75 per kilometer enkele reis. Tussen 15 en 25 km reisafstand komen wij á € 1,25 per kilometer. U betaalt uitsluitend de heenreis.
 • Indien u een massage ontvangt bij Massagepraktijk Ontspanning aan de Pietersberg 67 heeft u geen recht op reiskostenvergoeding of compensatie voor uw transport.
 • Eventuele parkeerkosten zullen worden doorberekend aan de klant.
 • Bij alle massages kunnen één of meerdere personen geboekt worden. Vanaf 2 personen gedurende één afspraak wordt een kwantumkorting verleend.

Boekingen

 • Alle behandelingen kunnen persoonlijk, telefonischper emailof via onze online boekingstool te boeken.
 • Tussen 2 afspraken op verschillende locaties in is 45 minuten gereserveerd voor reistijd. Mocht deze tijd niet voldoende zijn zal ik contact met u opnemen om de afspraak ten hoogste met 30 minuten te verplaatsen.

Betaling

 • U kunt ten tijde van de boeking de massage vooraf betalen door middel van een overboeking via Mollie. Hierbij kunt u gebruik maken van i-Deal of bankoverschrijving als betaalmogelijkheden.
 • Direct na de behandeling kunt u de betaling á contant of per (mobiele) pin voldoen.
 • In geval van een strippenkaart betaalt u het aantal massages voorafgaand van de 1e Verdere voorwaarden kunt u lezen bij ‘Strippenkaart, cadeaubon en abonnement’.
 • In geval van en abonnement kunt u of het volledige abonnement voorafgaand van de 1emassage voldoen, of maandelijks voorafgaand van de massage. Bij niet tijdige betaling worden de massages opgeschort met een toeslag van € 5,- per maand per massageabonnement.

Annulering

 • Elke behandeling mag tot 24 uur voor de gereserveerde datum en tijd kosteloos schriftelijk worden geannuleerd.
 • Bij annulering binnen 24 uur voor de gereserveerde datum en tijd van een massage zal 50% van de behandeling in rekening worden gebracht. In geval van een (vervolg)massage uit een strippenkaart, abonnement of cadeaubon, vervalt de behandeling met behoud van volledige betalingsverplichting.
 • Indien u zonder(schriftelijke) kennisgeving niet verschijnt, zullen wij 100% van de afspraakkosten aan u in rekening te brengen inclusief alle bijkomende kosten. U dient deze factuur te voldoen binnen 7 dagen betaaltermijn.
 • Indien wij zonder(schriftelijke) kennisgeving vanuit uw zijde u niet aantreffen op de geplande locatie, datum en tijd, zullen wij naast de 100% van de behandeling ook alle bijkomende kosten als reis- en parkeerkosten aan u in rekening brengen. U dient deze factuur te voldoen binnen 7 dagen betaaltermijn.
 • Inzake een Strippenkaart, danwel Groupon of Social Deal voucher, vervalt de geldigheid van de desbetreffende massage bij niet of niet tijdige annulering, zoals in bovenstaande regels Massagepraktijk Ontspanning is gerechtigd de massage te verzilveren als zijnde volledige betaling.
  In geval 2 of meer massages op de strippenkaart c.q. voucher gereserveerd staan, zal uitsluitend de niet of niet tijdig geannuleerde afspraak worden verzilverd, danwel van het totaalaantal behandelingen worden gehaald. U heeft geen recht op restitutie.
 • In verband met andere werkzaamheden is Massagepraktijk Ontspanning tot 1 week voor de gemaakte afspraak gerechtigd deze te verplaatsen in overleg met de klant. Indien deze afspraak vooraf betaald is en niet binnen 4 weken na de originele afspraak voortgang kan hebben, zullen wij de betaling aan u retourneren.

Strippenkaart, cadeaubon en abonnement

 • Massagepraktijk Ontspanning uitgegeven strippenkaarten of cadeaubonnen hebben een beperkte geldigheid:
  1 t/m 3 massages: 6 maanden na factuurdatum.
  4 t/m 6 massages: 12 maanden na factuurdatum.
  7 t/m 12 massages: 24 maanden na factuurdatum.
 • De strippenkaarten of cadeaubonnen kunnen niet omgewisseld worden voor contant geld.
 • Bij een abonnement wordt 1 maal per maand een massage gegeven en gefactureerd. Indien door omstandigheden de massage niet in dezelfde maand afgenomen kan worden, mag deze ‘ingehaald’ worden binnen 1 kalendermaand na de originele afspraak.
 • Elk door Massagepraktijk Ontspanning verstrekte abonnement heeft een maximale duur gedurende 1 abonnementstermijn. Er zal geen automatische verlenging plaatsvinden.
 • De prijs van het abonnement is gekoppeld aan de prijs per maand geldend bij de start van de nieuwe abonnementsperiode, ongeacht wanneer het nieuwe abonnement is aangevraagd of afgesloten.
 • Bij een eenzijdige prijsverhoging blijft de afgesproken abonnementsprijs van kracht tot en met de laatste maand van het geldende abonnement. Bij verlenging geldt de abonnementsprijs op basis van de 1e afspraak van de nieuwe abonnementsperiode. Ongeacht wanneer de verlenging is aangevraagd.
 • Bij afname van de 1e abonnementsmaand gaat de klant de verplichting aan gedurende de volledige abonnementsduur (in maanden) van het betreffende massageproduct.
  Bij verhuizing buiten onze regio á 25 km reisafstand is de klant gerechtigd het abonnement per de laatste dag van de kalendermaand schriftelijk op te zeggen met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. De reeds afgenomen massages zullen conform de regulier losse massage tarieven door middel van nacalculatie worden gefactureerd.
 • Een aanpassing van de massageduur staat gelijk aan het opzeggen van het gehele abonnement.
 • Strippenkaarten en abonnementen zijn persoonsgebonden en kunnen niet worden overgedragen aan derden.

Groupon en social deal vouchers

 • Elke door Massagepraktijk Ontspanning uitgegeven voucher van Groupon of Social Deal hebben een geldigheid van 6 maanden, met ingang van de eerst geboekte en verzilverde massage.
 • Groupon en Social deal vouchers kunnen uitsluitend overdag (9-18 uur) geboekt worden. De avonden zijn gereserveerd voor reguliere massages, welke direct bij Massagepraktijk Ontspanning geboekt en betaald zijn.
 • Uw Groupon of Social Deal voucher dient geldig te zijn ten tijde van de daadwerkelijke afspraak. Indien u door drukte bij Massagepraktijk Ontspanning deze voucher niet binnen de geldigheid kan boeken, kunt u de voucher e-mailenmet uw naam, adres, email en telefoonnummer. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk de voucher verzilveren en contact met u opnemen. De verantwoordelijkheid met betrekking tot de voucher blijft ten allen tijden bij de klant.

Aansprakelijkheid

 • Massagepraktijk Ontspanning kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel voortvloeiend door verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures, whiplash, diabetes, duizeligheid/slapeloosheid, epilepsie en medicijngebruik tijdens het intake en/of anamnesegesprek.
 • Massagepraktijk Ontspanning behoudt zich het recht de massage te weigeren bij personen die onder invloed zijn van alcohol, medicijnen, geestverruimende middelen of aan de andere kant aanleiding geven tot contra-indicatie.
 • Massagepraktijk Ontspanning is niet gerechtigd kankerpatiënten te masseren in verband met contradicties.
 • Cliënten die een hernia, reuma, RSI of zenuwbehandeling hebben gehad, worden gevraagd om schriftelijk toestemming van hun huisarts of specialist mee te nemen naar hun massage afspraak.
 • Massagepraktijk Ontspanning kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies persoonlijke bezittingen in aanloop naar/tijdens/na afloop van behandeling.
 • Massagepraktijk Ontspanning heeft het streven om alle afgesproken dienst(en) door te laten gaan. Mocht door welke omstandigheden ook dit niet mogelijk blijken dan proberen we voor een meest passende oplossing te zorgen.
 • Massagepraktijk Ontspanning mag van de betrokken klant een dossier bijhouden. Deze gegevens worden alleen door de masseur gebruikt ten behoeve van de klant. Deze gegevens nooit vertaald zullen worden naar derden. Noch voor andere doeleinden gebruikt worden dan als informatie voor de masseur.
 • Massagepraktijk Ontspanning beroept zich op de zwijgplicht in samenwerking met klant en masseuse.
 • Bij vermissing, verduistering of ontvreemding van eigendommen van Massagepraktijk Ontspanning doen wij aangifte bij de politie.
 • Alle massages die worden aangeboden door Massagepraktijk Ontspanning zijn geen medische behandelingen. Wanneer u zich laat behandelen bij Massagepraktijk Ontspanning is dit geheel op eigen risico.
 • Door middel van een (online) reservering van een massage accepteert u inschrijving op onze e-maillijst ten behoeve van “Informatie voor klanten van Massagepraktijk Ontspanning” en “Maandelijkse nieuwsbrief van Massagepraktijk Ontspanning”. U kunt zich ten aller tijde uitschrijven van enig of alle e-maillijsten.
 • Bij het ondergaan van een massage accepteert u automatisch onze algemene voorwaarden.
 • Massagepraktijk Ontspanning behoudt zich het recht om de voorwaarden, prijzen en openingstijden te veranderen zonder kennisgeving vooraf.

Wijzigingen

De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Massagepraktijk Ontspanning ten allen tijden, zonder aankondiging, gewijzigd worden.

Opgemaakt: 1 januari 2018

U kunt de algemene voorwaarden downloaden als PDF