Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Massagepraktijk Ontspanning

Behandelingen

 • Massagepraktijk Ontspanning is een onderneming waar massages (op locatie) worden uitgevoerd.
 • Alle massages worden gegeven door een gediplomeerde masseur of masseuse. Deze persoon is geen arts en zal bij enige twijfel altijd doorverwijzen naar een fysiotherapeut of (huis)arts.
 • Als basis worden alle massages verricht door Nicolien Ietswaard. In geval van ziekte, noodzakelijke afwezigheid of overmacht kan een andere gekwalificeerde masseur of masseuse komen. In geval van een andere masseur zal ten aller tijden eerst toestemming aan de klant gevraagd worden.
 • Je kan niet bij ons terecht voor erotische massages en/of erotische handelingen. Seksueel getinte opmerkingen of handelingen worden niet op prijs gesteld. Wanneer desondanks seksueel getinte opmerkingen of handelingen voorkomen staakt de masseur per direct de behandeling. Je bent dan alsnog het gehele bedrag van de massage inclusief eventuele meerkosten als reiskostenvergoeding, parkeerkosten en toeslagen schuldig.
 • Massages worden gegeven binnen de voor de afspraak bestemde tijd. Tijd welke nodig is voor het omkleden van de klant, de benodigde intake, afrekenen en het eventueel maken van een vervolgafspraak valt buiten de behandelingstijd.
 • Ten tijde van een massage op locatie van de klant, dient de massageruimte schoon en hygiënisch te zijn. Indien hier in alle redelijkheid niet aan voldaan kan worden, is de masseur gerechtigd de behandeling te annuleren met volledige betalingsverplichting van de klant.
 • Massagepraktijk Ontspanning komt aan huis bij een massageafspraak vanaf 45 minuten. Behandelingen korter dan 45 minuten worden uitsluitend bij ons in ‘huiselijke sfeer’ verzorgd.

Tarieven

 • Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW. Je ontvangt 2 kalenderdagen voorafgaand de afspraak een btw-factuur per email.
 • Alle massages binnen Alphen aan den Rijn en Woubrugge zijn zonder reiskostenvergoeding.
  Buiten deze 2 plaatsen rekenen wij tot 15 km reisafstand vanaf Massagepraktijk Ontspanning € 0,75 per kilometer enkele reis. Uitsluitend na telefonisch overleg komen wij á € 1,25 per kilometer naar jou toe bij een reisafstand tussen 15 en 25 km reisafstand. We rekenen uitsluitend de heenreis. Wij behouden het recht deze afspraken te weigeren indien de reistijd 30 minuten overschrijd, gemeten vanaf de indicatieve reistijd op Google Maps in het tijdvak van de afsrpaak.
 • Je hebt geen recht op reiskostenvergoeding of andere compensatie van je transport bij een massage bij Massagepraktijk Ontspanning ‘in huiselijke sfeer’ aan de Pietersberg 67 te Alphen aan den Rijn.
 • Door ons gemaakte parkeerkosten zullen met toevoeging van 21% BTW worden doorberekend aan de klant.
 • Bij alle massages kunnen één of meerdere personen geboekt worden, tot een maximum van drie personen gedurende één afspraak.

Boekingen

 • Alle behandelingen kunnen persoonlijk, telefonischper email of via onze online boekingstool geboekt worden.
 • Tussen 2 afspraken op verschillende locaties in is 30 minuten gereserveerd voor reistijd. Mocht deze tijd niet voldoende zijn zal ik contact met je opnemen om de afspraak ten hoogste met 30 minuten te verplaatsen.

Betaling

Wij bieden 3 betaalmomenten aan:

 1. Ten tijde van de online boeking kan je online betalen met i-Deal. Deze betaalservice wordt verzorgd door Mollie.
 2. 2 kalenderdagen voor je behandeling ontvang je een BTW-factuur per e-mail. Je kan gebruikmaken van de betaallink die hierin opgenomen is. De betaling wordt direct bij ons ontvangen en hiervan ontvang je een bevestiging.
 3. Direct na de behandeling kan je (gepast) á contant of per (mobiele) pin betalen.
 • Bij aanschaf van een strippenkaart dient deze binnen 14 dagen, danwel voor 1de behandeling betaald te worden.
 • Bij aanschaf van een maand-abonnement ontvang je elke 1e kalenderdag van de maand een BTW-factuur met 30 dagen betalingstermijn. Bij niet tijdige betaling worden de massages opgeschort met een toeslag van € 5,- per maand per massageabonnement.

Annulering

 • Tot 24 uur voor de afspraak kan schriftelijk worden geannuleerd. Dit is mogelijk via e-mail, WhatsApp of door middel van de link in de afspraakbevestiging.
 • Binnen 24 uur voor de afspraak zal de volledige factuur in rekening worden gebracht. Deze dient per omgaande betaald te worden. In geval van een (vervolg)massage uit een strippenkaart, abonnement of cadeaubon, vervalt de behandeling met behoud van volledige betalingsverplichting.
 • Indien wij zonder (schriftelijke) annulering jou niet aantreffen op de geplande locatie, worden naast de volledige betaling ook alle bijkomende reis- en parkeerkosten van zowel heen- als terugreis in rekening gebracht. Deze factuur  dient binnen 7 dagen betaald te worden.
 • Bij een niet of niet tijdige annulering van een massage uit een strippenkaart, danwel voucher van een aangesloten organisatie, vervalt de geldigheid van de desbetreffende behandeling. Massagepraktijk Ontspanning is gerechtigd de massage te verzilveren als zijnde volledige betaling.
 • In verband met andere werkzaamheden is Massagepraktijk Ontspanning gerechtigd om tot 1 week voor de gemaakte afspraak deze te verplaatsen in overleg met de klant. Indien deze afspraak vooraf betaald is en niet binnen 1 kalendermaand na de originele afspraak voortgang kan hebben, zullen wij de betaling aan je terugstorten.

Strippenkaart, cadeaubon en abonnement

 • Massagepraktijk Ontspanning uitgegeven strippenkaarten hebben een beperkte geldigheid:
  1 t/m 3 massages: 6 maanden na factuurdatum.
  4 t/m 6 massages: 12 maanden na factuurdatum.
  7 t/m 10 massages: 24 maanden na factuurdatum.
 • Massagepraktijk Ontspanning uitgegeven cadeaubonnen hebben een beperkte geldigheid tot 12 maanden na factuurdatum.
 • De strippenkaarten of cadeaubonnen kunnen niet omgewisseld worden voor contant geld.
 • Bij een abonnement wordt 1 maal per maand een massage gegeven en gefactureerd. Indien door omstandigheden de massage niet in dezelfde maand afgenomen kan worden, mag deze ‘ingehaald’ worden binnen 1 kalendermaand na de originele afspraak.
 • Elk door Massagepraktijk Ontspanning verstrekte abonnement heeft een maximale duur gedurende 1 abonnementstermijn. Er zal geen automatische verlenging plaatsvinden.
 • De prijs van het abonnement is gekoppeld aan de prijs per maand geldend bij de start van de nieuwe abonnementsperiode, ongeacht wanneer het nieuwe abonnement is aangevraagd of afgesloten.
 • Bij een eenzijdige prijsverhoging blijft de afgesproken abonnementsprijs van kracht tot en met de laatste maand van het geldende abonnement. Bij verlenging geldt de abonnementsprijs op basis van de 1e afspraak van de nieuwe abonnementsperiode. Ongeacht wanneer de verlenging is aangevraagd.
 • Bij afname van de 1e abonnementsmaand gaat de klant de verplichting aan gedurende de volledige abonnementsduur (in maanden) van het betreffende massageproduct.
  Bij verhuizing buiten onze regio á 25 km reisafstand is de klant gerechtigd het abonnement per de laatste dag van de kalendermaand schriftelijk op te zeggen met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. De reeds afgenomen massages zullen conform de regulier losse massage tarieven door middel van nacalculatie worden gefactureerd.
 • Een verlaging van de massageduur staat gelijk aan het opzeggen van het gehele abonnement.
 • Strippenkaarten en abonnementen zijn persoonsgebonden en kunnen niet worden overgedragen aan derden.

Aansprakelijkheid

 • Massagepraktijk Ontspanning kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel voortvloeiend door verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures, whiplash, diabetes, duizeligheid/slapeloosheid, epilepsie en medicijngebruik tijdens het intake en/of anamnesegesprek.
 • Massagepraktijk Ontspanning behoudt zich het recht de massage te weigeren bij personen die onder invloed zijn van alcohol, medicijnen, geestverruimende middelen of aan de andere kant aanleiding geven tot contra indicatie.
 • Massagepraktijk Ontspanning is niet gerechtigd kankerpatiënten te masseren in verband met contra indicaties.
 • Klanten die een hernia, reuma, RSI of zenuwbehandeling hebben gehad, worden gevraagd om schriftelijk toestemming van hun huisarts of specialist mee te nemen naar hun massage afspraak.
 • Massagepraktijk Ontspanning kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies persoonlijke bezittingen in aanloop naar/tijdens/na afloop van behandeling.
 • Massagepraktijk Ontspanning heeft het streven om alle afgesproken dienst(en) door te laten gaan. Mocht door welke omstandigheden ook dit niet mogelijk blijken dan proberen we voor een meest passende oplossing te zorgen.
 • Massagepraktijk Ontspanning mag van de betrokken klant een dossier bijhouden. Deze gegevens worden alleen door de masseur gebruikt ten behoeve van de klant. Deze gegevens zullen nooit verstrekt worden naar derden, noch voor andere doeleinden gebruikt worden dan als informatie voor de masseur.
 • Massagepraktijk Ontspanning beroept zich op de zwijgplicht in samenwerking met klant en masseur.
 • Bij vermissing, verduistering of ontvreemding van eigendommen van Massagepraktijk Ontspanning doen wij aangifte bij de politie.
 • Alle massages die worden aangeboden door Massagepraktijk Ontspanning zijn geen medische behandelingen. Wanneer jij je laat behandelen bij Massagepraktijk Ontspanning is dit geheel op eigen risico.
 • Door middel van een (online) reservering van een massage word je aangemeld als klant bij Massagepraktijk Ontspanning. Hierdoor ben je automatisch toegevoegd op onze e-maillijst ten behoeve van “Informatie voor klanten van Massagepraktijk Ontspanning”. Je kan ten aller tijde je inschrijving aanpassen.
 • Bij het ondergaan van een massage accepteer je automatisch onze algemene voorwaarden.
 • Massagepraktijk Ontspanning behoudt zich het recht om de voorwaarden, prijzen en openingstijden te veranderen zonder kennisgeving vooraf.

Wijzigingen

De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Massagepraktijk Ontspanning ten allen tijden, zonder aankondiging, gewijzigd worden.

Opgemaakt: 26 september 2018

Je kan de algemene voorwaarden downloaden als PDF